Blog

Tôi muốn được thông báo về danh sách mới

Các tab Keepin trên thị trường bất động sản là một thách thức vì vậy để giúp bạn, chúng tôi khuyên bạn nên thiết lập thông báo qua email để cung cấp cho bạn danh sách mới khi chúng xuất hiện trên thị trường. Chỉ cần đăng ký hoặc đăng nhập vào phần tài sản / danh mục đầu tư của tôi trên trang web và sau đó chọn bất kỳ tìm kiếm nào phù hợp với thông số kỹ thuật của bạn – nó có thể rộng hoặc chặt chẽ như bạn muốn. Chỉ cần xác định tìm kiếm của bạn sau đó nhấp vào nút Cảnh báo email ở trên cùng bên phải của trang tìm kiếm và sau đó chọn tần suất bạn muốn những email này được gửi cho bạn. Sau đó, bạn sẽ được đăng ký để nhận các danh sách mới này khi chúng vào trang web giúp bạn giữ liên lạc với thị trường.