Blog

Tại sao tôi nên dùng các nhân viên bán hàng bất động sản?

Một nhân viên bán hàng bất động sản không chỉ là một người. Họ thay mặt bạn làm đại lý, cung cấp cho bạn lời khuyên và hướng dẫn và thực hiện công việc – giúp bạn mua hoặc bán nhà. Mặc dù đúng là họ được trả tiền cho những gì họ làm, do đó, các ngành nghề khác cung cấp lời khuyên, hướng dẫn và có một dịch vụ để bán những gì như Kế toán viên công chứng và Luật sư được chứng nhận

Internet đã mở ra một thế giới thông tin mà trước đây không có sẵn cho người mua và người bán. Dữ liệu về danh sách có sẵn để bán gần như hiện tại nhưng không hoàn toàn. Có những lúc bạn cần thông tin mới nhất về những gì đã bán hoặc đang bán, và cách duy nhất để có được điều đó là với một đại lý.

Nếu bạn đang bán nhà, bạn có quyền truy cập vào nhiều người mua nhất bằng cách được liệt kê trong Dịch vụ Đa danh sách. Chỉ có một đại lý bất động sản được cấp phép là thành viên của MLS địa phương của bạn mới có thể giúp bạn được liệt kê ở đó – sau đó bạn sẽ tự động được liệt kê trên một số trang web bất động sản lớn. Nếu bạn đang mua hoặc bán một ngôi nhà, MLS là công cụ tốt nhất của bạn.