Blog

Sự khác nhau giữa chuyên viên môi giới và nhân viên bán bất động sản là gì?

Hầu hết các tiểu bang (ở Mỹ) yêu cầu các chuyên gia bán hàng bất động sản phải được nhà nước cấp phép, để họ có thể kiểm soát các yêu cầu về giáo dục và kinh nghiệm và có một cơ quan trung ương để giải quyết các vấn đề của người tiêu dùng. Thuật ngữ được sử dụng để xác định các chuyên gia bất động sản thay đổi một chút từ tiểu bang này sang tiểu bang khác. Các nhà môi giới thường được yêu cầu phải được đào tạo nhiều và kinh nghiệm hơn so với nhân viên bán hàng hoặc đại lý.

Người bạn thường giao dịch là một đại lý bất động sản hoặc nhân viên bán hàng. Nhân viên bán hàng được nhà nước cấp phép, nhưng phải làm việc cho một nhà môi giới. Tất cả các sản phẩm nhà đất được đặt cọc với bên môi giới chứ không phải cá nhân nhân viên bán hàng.

Một nhà môi giới có thể giao dịch trực tiếp với người mua và người bán nhà, hoặc có thể có một đội ngũ nhân viên bán hàng hoặc đại lý làm việc cho anh ta hoặc cô ta.