Blog

Sự khác biệt giữa một nhà kho và một nhà máy là gì?

Kho chủ yếu để lưu trữ và phân phối và cần phải có một mái nhà cao để kệ pallet và lưu trữ khác (tối thiểu 6 mét) và truy cập tốt cho các phương tiện lớn chở container. Các nhà máy dành cho sản xuất và ít phụ thuộc vào chiều cao tùy thuộc vào ngành sản xuất có liên quan. Những cơ sở này có lẽ sẽ cần phải ở gần với giao thông công cộng để phục vụ cho nhân viên.